Szukaj banku, bankomatu lub placówki: wpisz miasto: i ulicę: szukanie zaawansowane
wybierz bank: szukaj placówki: szukaj bankomatu:
20-11-2009 09:31

Ponieważ oprocentowanie lokat i obligacji detalicznych spadało w ostatnim czasie, zakup mieszkania pod wynajem zaczyna prezentować się jako bardziej opłacalna inwestycja.

O ile już przed miesiącem informowaliśmy – na podstawie dokonanych porównań – że zakup mieszkania za gotówkę i jego wynajem może przynieść wyższe dochody niż inwestycja w lokatę bankową, to analizując dane z października można wskazać także na przewagę tego typu inwestycji nad zakupem 10-letnich (a więc najwyżej oprocentowanych) obligacji skarbowych.

Przypomnijmy, że do naszych wyliczeń bierzemy pod uwagę medianę cen transakcyjnych w największych miastach Polski (uzyskane na podstawie transakcji dokonanych przez klientów Open Finance, Home Brokera i Dom Banku) oraz średnie stawki na rynku najmu mieszkań w tych miastach (uzyskanych z serwisu Oferty.net), przy czym uzyskaną średnią obniżyliśmy o 5 proc. (zakładając, że przeciętnie tyle udaje się zbić w procesie negocjacji najemcom). Oto efekty tych obliczeń:

wiec
19-11-2009 13:20

W trzecim kwartale 2009 roku Bank Pekao wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 620 mln zł, przy wzroście o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Skonsolidowany zysk netto po dziewięciu miesiącach 2009 wyniósł 1 800 mln zł. Zyskowność (ROE) w tym samym okresie osiągnęła poziom 14,3% (14,2% w trzecim kwartale) przy utrzymaniu wysokiego współczynnika adekwatności kapitałowej Tier 1 na poziomie 15,3%. Przychody z działalności bankowej wzrosły o 4,4% w ujęciu kwartalnym, dzięki wzrostowi marży odsetkowej netto oraz przychodów z opłat i prowizji. Koszt ryzyka wyniósł 75 p.p., przy wyraźnym zahamowaniu wzrostu nowych kredytów nieregularnych.

Kończąc kolejny kwartał wzrostem zysków, Bank Pekao potwierdził powrót do tendencji wzrostowej oraz dowiódł odporności swojego modelu biznesowego. Elementy przewagi konkurencyjnej Banku, czyli skuteczne zarządzanie ryzykiem, ścisła kontrola kosztów i zrównoważony bilans zapewniają Pekao doskonałą pozycję do dalszego wzrostu wraz z umacniającą się polską gospodarką. 

wiec
19-11-2009 13:13

Rosnąca liczba dużych transakcji fuzji i przejęć zawieranych na zagranicznym rynku może świadczyć o coraz większej wierze korporacji w koniec recesji.

Po ubiegłotygodniowym ogłoszeniu wykupu linii kolejowych przez firmę Warrena Buffetta za 26 mld USD, w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o kolejnych wielkich transakcjach - na rynku spożywczym Kraft, wbrew woli akcjonariuszy brytyjskiej spółki Cadbury, wezwał ich do sprzedaży akcji za łączną kwotę ok. 16 mld USD. Aktywizują się także najwięksi gracze na rynku technologicznym - firma Google poinformowała wczoraj o kupnie dostawcy reklam na urządzenia mobilne, a producent gier komputerowych Electronic Arts przejmuje kontrolę nad producentem gier przeznaczonych na internetowe serwisy społecznościowe. Wszystkie te posunięcia mają znamiona strategicznych decyzji - pozyskanie dostępu do nowych kanałów dystrybucji czy zaistnienie na szybko rosnących nowych rynkach, ale wysyp takich transakcji świadczyć może o tym, że według władz spółek kończy się czas zaciskania pasa i rozpoczyna się okres nowej ekspansji. 

wiec
19-11-2009 13:11

Optymizm na rynkach akcji wyprowadził w poniedziałek amerykańskie indeksy na tegoroczne szczyty. Mocno drożały również papiery spółek z warszawskiego parkietu.

Ostatnie posiedzenie przedstawicieli państw z grupy G20, które odbyło się w miniony weekend, nie przyniosło przełomowych rozstrzygnięć. W komunikacie podsumowującym spotkanie czytamy m.in., że po skoordynowanej interwencji największych banków centralnych poprawiły się warunki gospodarcze i finansowe, ale ożywienie przebiega ze zróżnicowaną siłą i jest silnie uzależnione od dalszej pomocy państwowej. W ramach grupy G20 panuje zgodne przekonanie, że jeszcze zbyt wcześnie jest na wycofywanie wyjątkowego wsparcia, chociaż dwie podwyżki stóp procentowych przez australijski bank centralny mogłyby sugerować, że powoli należy brać taki scenariusz pod uwagę. 

wiec
19-11-2009 13:03

Zysk netto Banku BGŻ osiągnięty w okresie od stycznia do września 2009 roku wyniósł 61,5 mln zł, a zysk brutto 76,4 mln zł – wynika z nieaudytowanych danych.

- Po trudnym dla całego sektora finansowego pierwszym półroczu, w III kwartale obserwujemy wyraźną poprawę wyników. W Banku BGŻ to efekt przede wszystkim poprawy wyniku z tytułu odsetek i prowizji – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ. Dodał, iż wzrostowi wyniku odsetkowego sprzyja stabilizacja sytuacji rynkowej i prowadzenie przez Bank ostrożnej polityki cenowej po stronie depozytowej oraz systematyczny wzrost marży odsetkowej po stronie kredytowej. – Równocześnie prowadzimy działania na rzecz optymalizacji kosztów – podkreślił Jacek Bartkiewicz. 

wiec
Kursy walut
15.09.2019
1 USD  3.1191up-0.14%
1 AUD  3.2448up0.24%
1 EUR  4.1616up0.04%
1 CHF  3.454up0.09%
1 GBP  4.9908up0.4%
1 UAH  0.3889up-0.18%
wiec
Aktualna waluta: EUR/USD
wykres
Giełda
15.09.2019
WIG20up0.55%16:40:01
WIGup0.73%16:40:00
mWIG40up1.4%16:40:02
sWIG80up0.19%16:40:01
wiec
Aktualny indeks: WIG20
wykres
Linki sponsorowane

 BankoweMiasto.pl - placówki i bankomaty nareszcie w jednym miejscu!
 Wszystkie prawa zastrzeżone przez bankowemiasto.pl
 Projekt: keo.com.pl